Zo schrijf je in 6 stappen een social media strategie!

Social media maakt het voor iedereen toegankelijk om van achter een computer of smartphone te communiceren met de rest van de wereld. De snelheid waarmee de digitalisering zich ontwikkeld is gewoonweg absurd! In de positieve zin van het woord want het biedt ontzettend veel kansen. Daar staat echter wel tegenover dat er ook verstoringen en bedreigingen op de loer liggen. Een social media strategie helpt je om op deze ontwikkelingen in te spelen. Hoe je dit doet, lees je hier!

Een strategie is niet meer dan een plan waarin je aangeeft welke doelen je wil behalen, welke middelen je hiervoor gaat inzetten en hoe je dit dan vervolgens wil doen.

Social media strategie

 

Stap 1: social research

Breng je online imago in beeld door te achterhalen wat er online over jouw bedrijf, product(en) of dienst(en) wordt gezegd, waar en door wie. Onderzoek tevens waar je doelgroep zich online bevindt en hoe en waarover zij communiceren. Het is de bedoeling dat je zoveel mogelijk relevante informatie inwint zodat je tot waardevolle inzichten kan komen.

Stap 2: doelen bepalen

Social media is geen doel op zichzelf maar dient als middel om de connectie met (potentiele) consumenten te versterken. Om de doelen te bepalen zijn er meerdere manieren mogelijk. Het makkelijkste is om de missie en visie van je bedrijf als uitgangspunt te nemen. Heb je dit niet? Dan kun je er ook voor kiezen om een SWOT-analyse te maken. Hiermee kun je de sterktes, zwaktes kansen en bedreigingen van een bepaalde situatie onderzoeken.

Bepaal vervolgens je doelen en formuleer deze SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdsgebonden. Beslis vervolgens welke variabelen de gewenste resultaten kunnen weergeven. Of misschien makkelijker gezegd: wat maakt het dat het doel is behaald? Dit zijn de zogenoemde Key Performance Indicators (KPI). Tot slot formuleer je de concrete acties die genomen moeten worden om het doel te bereiken.

Stap 3: doelgroep bepaling

Tijdens de social research heb je al informatie verzameld over je (potentiële) doelgroep. Om dit te concretiseren is het handig om een persona samen te stellen. Dit is eigenlijk het tastbaar maken van jouw (ideale) klant. Je kent dus persoonskenmerken toe, normen en waarden, behoeften en omschrijft de levensstijl. Dit helpt je om abstracte gegevens van je klant in beeld te brengen. Het enige nadeel is dat je hierdoor kan gaan generaliseren en essentiële details van jouw klant kan mislopen. Laat een persona dus ter ondersteuning zijn en niet het leidende voorwerp. 

Stap 4: interne doorvertaling

De social mindset is iets dat niet bij iedereen (al) aanwezig is. Wil je dat een social media strategie succesvol is? Dan is het cruciaal om draagvlak binnen je bedrijf te creëren. Dit is vaak nog een opgave omdat er vaak weerstand is tegen social media. Neem je collega’s mee in het proces. Leg ze de relevantie van social media uit, hoe het werkt en wat voor meerwaarde dit de klant maar ook henzelf biedt. Werk je in een grote organisatie? Ga dan met een leidinggevende, met voldoende beslissingsbevoegdheid, om de tafel zodat je dit op de juiste manier kan implementeren. 

Stap 5: Content

De kwaliteit van het materiaal dat je op internet publiceert, de content, is van essentieel belang. Het moet toegevoegde waarde bieden aan huidige en nieuwe klanten. Immers: als het waardevol genoeg is vindt er interactie plaats middels ‘likes’ of ‘delen’. Hierdoor vergroot je draagvlak en val je dus op! Content moet dus ludiek, prikkelend, relevant maar bovenal persoonlijk zijn. De context is daarbij een belangrijk gegeven. Hoe meer een bericht gepersonaliseerd wordt, hoe meer impact dit heeft op de klant. Een goede contentstrategie is hierbij een handig hulpmiddel! 

Stap 6: Aan de slag!

Zo, je kan dan EINDELIJK écht aan de slag. Een paar laatste tips:

  1. Laat je niet overvallen door tijdgebrek! – consistentie in social media is key en wanneer je planmatig hiermee bezig bent kan het niet fout gaan.
  2. Zorg dat je over voldoende content beschikt – mocht je even geen inspiratie hebben dan kun je toch vooruit.
  3. Behoud het overzicht. – wanneer je verantwoordelijk bent voor meerdere kanalen, en misschien zelfs klanten, kan dit lastig worden. Blijf consequent en houd de ingewonnen resultaten en data netjes bij. Mocht dit te veel worden dan biedt een ‘social media dashboard’ zoals Hootsuite of Coosto voor jou mogelijk de oplossing.

Mocht je nog vragen hebben, laat het ons weten via info@boostcreators.nl.